skip to Main Content

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić juče je  u Sarajevu  potpisao ugovore o sufinanciranju radova za projekte utopljavanja zgrada, radi uštede energije sa gradonačelnicima gradova i načelnicima općina, koje financira Vlada Federacije BiH.

Ugovori su potpisani sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđena su Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Livna, za projekat “Utopljavanje objekta Osnovne škole fra Lovro Kraula” u Livnu u iznosu od 50.000 KM, a Grad Livno će u svrhu projekta obezbijediti sredstva u iznosu od 65.186,22 KM.

Gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović, potpisao je za projekat “Povećanje energetske efikasnosti u objekta Sportske dvorane” u Goraždu u iznosu od 50.000 KM, a sredstva koja će obezbijediti Grad Goražde su 24.900,60 KM.

Načelnik Općine Čapljina, Smiljan Vidić, potpisao je ugovor za projekat “Sanacija dijela krova objekta Dom zdravlja u Čapljini – faza I ” sa sredstvima u iznosu od 50.000 KM, a općina Čapljina će za isti projekat obezbijediti sredstva  u iznosu od 17.955,23  KM.

Načelnik Općine Stolac, Stjepan Bošković,  za projekat “Zamjena vanjskih otvora na O.Š. Stolac u cilju utopljavanja ” u iznosu od 50.000 KM, dok će Općina Stolac obezbijediti iznos od 10.000 KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

 

Back To Top