skip to Main Content

Komar – Most

Ugovore za izvođenje radova na sanaciji pet mostova na putnim dionicama potpisali su Javno preduzeće Ceste Federacije BiH i kompanija Hering d.d. Široki Brijeg, kao najbolji ponuđač, saopćeno je iz JP Ceste Federacije BiH.

Planirani početak radova je mart 2018. godine, a rok za izvođenje 180 dana. Ukupna vrijednost radova je 3.045.398,53 KM.

Ugovori su potpisani u okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u Federacije Bosne i Hercegovine. Podrazumijevaju sanaciju mosta preko rijeke Ljubine na cesti M-18.0, dionica 2. Šički Brod – Sarajevo, mostova preko rijeke Sane u Ključu i rijeke Plive u Jajcu, mosta na Komaru preko duboke doline, na cesti M-5 Donji Vakuf – Lašva, kao i mosta preko rijeke Vrbas (Bugojno) na cesti M-16.4, dionica Nević Polje – Bugojno.

Potpisnici ugovora su direktori preduzeća Ceste FBiH i Hering d.d. Široki Brijeg Ljubo Pravdić i Ladislav Bevanda.

Ugovori će se finansirati od kreditnog novca Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) te Evropske investicijske banke (EIB).

Back To Top