skip to Main Content
Potpis NVO 30 11 17 005

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH) dr. Denis Zvizdić i predstavnici nevladinih organizacija u našoj zemlji potpisali su u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i BiH.

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da će posvetiti sve svoje kapacitete ka izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u BiH. Pored toga, potpisnici su potvrdili svoju opredijeljenost za saradnju ka ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo BiH u Europskoj uniji (EU).

Sporazum kojim se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje učesničke demokratije u BiH korespondira sa zahtjevima EU i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provođenje javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH.

Usvojen je na sjednici Vijeća ministara BiH 26. septembra 2017, čemu su prethodile četiri javne rasprave sa nevladinim organizacijama u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i Bijeljini, organizovane uz podršku Centra za promociju civilnog društva, te online konsultacije sa zainteresovanom javnošću putem web stranice www.ekonsultacije.gov.ba, kao i sa institucijama BiH.

„Vijeće ministara BiH će nastaviti sa aktivnostima koje su usmjere ka daljnjem razvitku transparentnih procedura financiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz proračuna ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose učinkovitijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH,“ izjavio je Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, dr. Denis Zvizdić.

Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa i projekata i donatora, transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim sredstvima, i razvijati mehanizme samoregulacije koje doprinose ovoj praksi.

„Saradnja institucija vlasti sa nevladinim organizacijama, kao i sa zainteresiranom javnošću jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Naš cilj je uključiti sve nivoe vlasti u BiH u procese transparentnog i funkcionalnog dijaloga sa građanima i nevladinim organizacijama“, izjavila je tom prilikom ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack.

„Funkcionalni dijalog sa nevladinim organizacijama, kao i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan element procesa evropskih integracija. Danas, kada BiH, odnosno njene institucije finaliziraju odgovore na Upitnik Evropske komisije, ovaj Sporazum ima još veću važnost“, dodao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.

Sporazum je realiziran uz tehničku pomoć EU financiranog projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu sa predstavnicima civilnog društva u BiH“ (CBGI).

Back To Top