skip to Main Content

Dsc 01301 0

 

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i predsjednik Sindikata komunalne privrede Adnan Himzanija potpisali su danas Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca u oblasti komunalne privrede za teritoriju Kantona Sarajevo. Rezultat je to višemjesečnih dogovora Vlade Kantona Sarajevo i ovog sindikata.

“Zadovoljni smo načinom i brzinom dosadašnjih pregovora, jer smo morali sačekati da kolektivni ugovor postane pravosnažan na nivou Federacije BiH”, pojasnio je premijer Konaković te dodao kako je ova vlada najavila da neće oduzimati stečena prava radnika.

Po njegovim riječima i druga strana tačnije predstavnici sindikata, koji su učestvovali u pregovorima bili su u potpunosti svjesni stanja u kojem se komunalna privreda nalazi.

“Vladi Kantona Sarajevo je vrlo bitno da u predstojećoj reorganizaciji komunalne privrede ima sindikat koji u pregovore ulazi bez ikakvih opterećenja, odnosno da budemo pravi socijalni partneri u socijalnom dijalogu kao što smo to bili i do sada”, potcrtao je premijer Konaković.

Predsjednik sindikata Himzanija je naveo kako zbog usvojenog Zakona o radu na nivou Federacije BiH radnici će imati manja primanja nego što je to bilo do sada, ali da su u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo pokušali da koriguju federalni kolektivni ugovor, koliko je to bilo moguće.

“Vlada Kantona Sarajevo nije dozvolila da primanja radnicima budu smanjenje, a sad je na svim predsjednicima sindikata u radnim organizacijama da se dogovore sa svojim direktorima i naprave pravilnike o radu, te primjene Kolektivni ugovor koji je danas potpisan”, kazao je predsjednik Himzanija.

Potpisivanju Kolektivnog ugovora, prisustvovali su ministri saobraćaja i komunalne privrede i infrastrukture Mujo Fišo i Senad Hasanspahić te ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović.

Back To Top