skip to Main Content

VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Pregovori između Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH i predstavnika vlada kantona Federacije BiH o granskom kolektivnom ugovoru za područje obrazovanja, koji su posljednjih mjeseci vođeni u koordinaciji Pregovaračkog tima Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke su okončani, a zaključeno je da o preostalim neusaglašenim dijelovima ovog kolektivnog ugovora bude pregovarano na nivou kantona, uzimajući u obzir da je obrazovanje oblast koja, po Ustavu FBiH, spada u kantonalnu nadležnost.

Ured premijera Federacije BiH ističe da je u pregovorima, u kojima su učestvovali pregovarački timovi sindikata, vlada kantona i Vlade Federacije BiH, postignut veliki napredak, na zadovoljstvo svih pregovaračkih timova. Ured premijera pozdravlja napore koje su tokom pregovora uložili Sindikat obrazovanja, s jedne, i pregovarački timovi vlada kantona, s druge strane, kako bi granski kolektivni ugovor za srednje obrazovanje bio usaglašen sa zakonom o radu i bila zaštitićena prava uposlenih u obrazovnom sektoru u Federaciji BiH.

Vlada FBiH, putem svog Pregovaračkog tima, kao i nadležno Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, ostaju otvoreni za svaki vid podrške kako bi pregovori na nivou kantona bili uspješno okončani do zakonski predviđenog roka.

Back To Top