skip to Main Content

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Časopis ZIPS

PITANJE: Poreski obveznik vrši usluge posredovanja u trgovini mobilnih telefona na način da za vlasnike pronalazi kupce i provodi prateće aktivnosti vezane za prodaju. Obveznik sa vlasnikom unaprijed dogovara iznos naknade za izvršenu uslugu, koju naplaćuje nakon upješno realizovane prodaje. Šta predstavlјa osnovicu za obračun PDV-a u navedenoj transakciji?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

PITANJE: Kakav je porezni tretman prometa usluga posredovanja kod prometa dobara koji obveznik PDV-a vrši tako što dovodi u vezu prodavca i kupca dobara sa teritorije Bosne i Hercegovine putem aukcijskog web portala, kao i da li se na iznos novčanih sredstava koji predmetni obveznik PDV-a naplaćuje u ime i za račun lica koje je izvršilo promet dobara (fizičko ili pravno lice) i prenosi tom licu, obračunava i plaća PDV?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

 

PITANJE: Kakav je poreski tretman prometa usluga posredovanja kod izdavanja smještaja gostima koji obavlja Turistička agencija u tuđe ime i za tuđi račun, po ugovoru sa fizičkim licem?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top