skip to Main Content

U sklopu projekta „COBEAR” – Konkurentnost sredine poslovne izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče kojeg zajedno provode Tešanjska agencija za razvoj-TRA, Razvojna agencija Žepče-RAŽ,  Općina Teslić, i Udruženje privrednika  Biznis Jelah Tešanj, uz podršku Europske unije, organizirana je Poslovna misija predstavnika kompanija iz Slovenije sa poduzećima iz općina Žepče, Tešanj i Teslić.

Na poslovnom susretu koji je održan u hotelu Kardial u općini Teslić,  okupilo se više od dvadesetak domaćih  poduzeća  iz metalnog, drvnog, tekstilnog i prehrambenog sektora koji su  dobili priliku za razmjenu iskustva i praksi sa svojim kolegama iz slovenačkih gradova Ptuj i Maribor, predstavnicima 15 –tak kompanija i razvojnih institucija koje su prihvatile poziv domaćina da posjete tri općine Žepče, Tešanj i Teslić. Na konferenciji su govorili općinski načelnici Žepče Mato Zovko, Tešanj Suad Huskić i  Teslić dr. Milan Miličević, a u  ime gostiju obratio se načelnik općine Sveta Trojica Darko Fras.

U plenarnom dijelu konferencije predstavljeni su prakse iz BIH i Slovenije koje su uspostavljene u okviru državnih institucija koje su fokusirane na podršku razvoju privatnog sektora u ove dvije države. U ime Vanjskotrgovinske komore BIH obratio se Amir Hujić koji je predstavio rad Enterprise Europe Network. Sanja Miovčić, direktorica Vijeća stranih investitora BiH prezentirala je „Iskustva investitora – Prednosti i mane ulaganja u BiH’’, dok je Adrijana Marić , šefica Odjela za projekte, predstavila rad Agencije za unapređenje stranih investicija u BIH (FIPA).

Programe mjera podrške MSP sektoru u Federaciji BIH predstavio je tajnik FMRPIO Jozo Bejić, dok je Marinko Đukić, direktor Republičke agencije za razvoj MSP sektora govorio o mjerama subvencija i planovima za narednu godinu a koji će biti fokusirani na podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća.

Iz slovenskih razvojnih institucija svoja iskustva su prenijeli: Štefan Čelan u ime Naučno-istraživačkog centra ZRS Bistra PTUJ, govorio je o temi: „Uloga regionalnih razvojnih agencija u cilju poticanja ekonomskog razvoja i privlačenja investicija“, Dijana Bestijanić, iz Mariborske razvojne agencije, prezentirala temu „Aktivnosti i instrumenti podrške Mariborske razvojne agencije, predstavljanje europske poduzetničke mreže i Štajerskog tehnološkog parka“ i Robert Harb iz Višje strokovne šole Ptuj- „Bionika“, koji je predstavio rad ove visokoškolske ustanove koja je dobila epitet najbolje u regionu.

Nakon prezentacija uslijedili su B2B poslovni  susreti između bh. i slovenskih firmi. Susretima je prisustvovalo oko 30 firmi koje su razmijenile informacije i u skladu sa iskazanim interesiranjem, slovenski poduzetnici su posjetili lokalne firme. Poduzetnici koji su prisustvovali susretima su iskazali optimizam u pogledu buduće suradnje i očekuju da će kontakti koje su uspostavili doprinijeti uspostavljanju novih poslovno partnerskih odnosa.

U projekt Cobear su uključene 32 kompanije iz općina Žepče, Tešanj i Teslić koje su besplatno dobile stručnu pomoć u izradi sektorskih analiza i akcionih planova,  te  izrađeno je 12  poslovnih i marketing planovi za odabrane izvoznike.

Također, održano je šest seminara kojim je ukupno prisustvovalo 146 zaposlenih. Seminari su pored teorijskog, sadržavali i praktični dio edukacije kroz koju su obrađene teme od najvećeg značaja za 4 vodeća sektora: metal, drvo, tekstil i prehranu. Uposleni su, između ostalog, mogli dobiti odgovore na pitanja kako optimizirati serijsku proizvodnju u tekstilnoj industriji, koji su najvažniji certifikati u drvnoj industriji, kako zaštiti intelektualno vlasništvo, kako pojednostaviti carinske procedure i steći status odobrenog izvoznika, kako istraživati tržište i odgovoriti specifičnim zahtjevima kupaca.

Certifikacija, kao usluga koja u velikoj mjeri povećava mogućnost nastupa na ino tržištu  i daje dodatnu vrijednost firmi, također je sprovedena prema zahtjevu kompanija, a priprema za certifikaciju je urađena za 13 firmi iz BEAR područja.

Usluga brendiranja, kao još jedna aktivnost koja je u direktnoj vezi sa privrednim subjektima je izvršena za 4 firme iz BEAR područja. Firme koje su dobile nove web stranice, profile na društvenim mrežama (Youtube kanali, Facebook, Twitter, Instagram), video snimke svojih proizvoda, kataloge, reklame, knjige grafičkih standarda, rješenja za pakiranja, profesionalne fotografije i uzorke za sajmove su: AMONE d.o.o. Tešanj, Subašić d.o.o Tešanj. OAZA d.o.o. Tešanj i Prograd d.o.o. Žepče.

Izrada prototipova završena je za firme  INOX Ajanović i Pobjeda dd Tešanj, što će im biti od pomoći u jačanju ponude na ino tržištu.

U cilju poboljšanja uvjeta za edukaciju i dokvalifikaciju zaposlenih i nezaposlenih osoba iz BEAR područja, u sklopu projekta COBEAR je implementirana i nabavka opreme u tri centra za obrazovanje. Centru za obrazovanje odraslih u Tešnju je isporučena oprema za kabinet mehatronike. Oprema za tekstilce je isporučena Razvojnoj agenciji Žepče, a oprema za zavarivanje prema JU Srednja škola „Nikola Tesla“ Teslić.

Izrada dvojezičnog kataloga 33 firme uključena u projekat predstavlja jednu od projektnih aktivnosti koja je uspješno realizirana, a putem profila firmi  sudionica COBEAR kreirana je jedinstvena prodajna ponuda koja sadrži osnovne informacije o proizvodnim mogućnostima, potencijalima za izvoz i oblicima saradnje iskazanim od strane firmi uključenih u COBEAR. Iz posljednjih raspoloživih podataka vidljivo je da firme iz projektnog područja COBEAR ostvaruju stalan rast, čime se povećava potencijal za suradnjom izvozno orijentiranih poduzeća sa partnerima izvan Bosne i Hercegovine.

Sudjelovanje na sajmovima je jedna od aktivnosti koja doprinosi promociji kako kompanija iz BEAR područja, tako i promociji samog projekta COBEAR koji je predstavljen na devetnaestom Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2016., i na 12. Sajmu privrede „Biznis 2016.“ u Tešnju.

U sklopu aktivnosti usmjerenih ka kreiranju povoljnog poslovnog okruženja,  uspostavljeni su  OSS uredi za investitore u općinama Žepče, Tešanj i Teslić. U općini Žepče je završena vektorizacija 4.236 parcela i nabavljen  GNSS uređaj, izrađena je Cost-Benefit analiza za poslovnu zonu Glinište na području općine Tešanj, izvršena je isporuka dvije nove licence GIS softvera uz obavezu trogodišnjeg održavanja, nabavljenom za potrebe Odjeljenja za prostorno uređenje Općine Teslić. Izrađena je i publikacija Izvozni vodič-posebni zahtjevi kupca“ koju predstavlja dokument namijenjen za predstavnike izvozno orijentiranih malih i srednjih poduzeća.

Back To Top