skip to Main Content

PITANJE: Za javni oglas koji je raspisan za prijem namještenika od kandidata je zatraženo da od potrebne dokumentacije, uz ostalo, dostave uvjerenje o radnom stažu nakon završene srednje škole. (Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeno je kao poseban uvjet da kandidati posjeduju završenu SSS IV stupanj, gimnazija, ekonomska ili upravna škola i najmanje deset mjeseci radnog staža nakon stjecanja tražene školske spreme). Na navedeni oglas javio se kandidat koji je dostavio uvjerenje koje je izdao osobno za sebe i potpisao, te u uvjerenju naveo da je bio vlasnik STZR, a kasnije vlasnik STR, te da je kao vlasnik obavljao sve administrativne i računovodstvene poslove, a sve nakon završene srednje škole. Na potvrdi nije naveden datum ni broj niti ima pečat. Uz potvrdu je kao dokaz dostavio Rješenje službe gospodarstva o osnivanju trgovačko-zanatske radnje STZR od 14. 7. 2005. godine, kao i izmijenjeno Rješenje u STR od 14. 11. 2012. godine. Da li se ovakva potvrda izdana na navedeni način može uzeti kao valjana potvrda prilikom odlučivanja komisije o valjanosti dokumenata dostavljenih od strana prijavljenih kandidata?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top