skip to Main Content

PITANJE: Koji je porezni tretman troškova vlasnika društva, sa aspekta Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top