skip to Main Content

PITANJE: Da li se udjeli u d.o.o. prema članu 21. Zakona o porezu na dohodak FBiH smatraju „ostalom imovinom koja se sastoji samo od prava“?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top