skip to Main Content

PITANJE: Da li nagradno-promotivna emisija koju je osmislio i zaštitio Klijent predstavlja kviz ili nagradnu igru u skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću? 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Koje su prethodne obaveze organizatora emisije, u smislu pribavljanja određenih odobrenja ili rješenja?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Da li će troškovi koji nastanu u vezi sa nagradno-promotivnom emisijom (troškovi telefonskih usluga, troškovi zakupa televizijskog prostora, troškovi nabavljanja nagradnog proizvoda od strane poslovnog partnera) biti porezno dopustiv trošak za klijenta prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit? 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Da li će navedena nagradno-promotivna emisija dovesti do nastanka određenih obaveza po osnovu poreza na dohodak za klijenta?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top