skip to Main Content

PITANJE: Direktor nije u radnom odnosu, već radi kao menadžer bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini i uredno su plaćani doprinosi i predavani obrasci ASD-1032.
Da li prilikom predaje GPD-1051 (prijava poreza na dohodak) za 2019. godinu dotični ima pravo da koristi poreznu olakšicu jer isti posjeduje poreznu karticu od ranije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top