skip to Main Content
71773 Porezna Uprava 08

 

Porezna uprava FBiH saopćila je, povodom medijskih napisa koji se odnose na povezivanje staža za 47 radnika KTK Visoko koji su stekli uvjete za penzionisanje, da im je žao i da suosjećaju s radnicima koji štrajkom glađu pokušavaju da ostvare svoja prava, ali da PUFBiH svojim aktivnostima ni na koji način nije doprinijela stanju u kojem se nalaze, niti je prouzrokovala njihove probleme.

Ističu da se sredstva na ime poreza i doprinosa ne uplaćaju na račune Porezne uprave FBiH, tako da Uprava ne može držati sredstva na računu, kako je navedeno, već da se sredstva po osnovu doprinosa uplaćuju direktno na račune vanbudžetskih fondova, shodno zakonskim propisima.

Pojašnjavaju da je Agencija za privatizaciju iz sredstava od prodaje nekretnina KTK Visoko, u 2015. godini uplatila dopirnos za penzijsko i invalidsko osiguranje na račun Federalnog zavoda za PIO/MIO, u iznosu 1.605.453,91 KM, doprinos za zdravstveno osiguranje na račune zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu 801.501,65 KM, a sve za porezni period od 1997. do 1999.

Iz PUFBiH dodaju da je Vlada FBiH 22. jula 2016. donijela Odluku o rasporedu sredstava s računa KTK Visoko u svrhu uvezivanja staža za 47 radnika, koji su stekli uvjete za penziju, te da nakon te odluke novih uplata po osnovu doprinosa nije bilo.

Ukoliko sredstva za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za osiguranje od nezaposlenosti budu uplaćena za ovih 47 radnika, Porezna uprava Federacije BiH će u najkraćem roku izvršiti obaveze iz svoje nadležnosti, kako bi radnici ostvarili svoja prava, saopćeno je iz te institucije.

 

Izvor: FENA

Back To Top