skip to Main Content

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2019. godine uplatili su 414.530.971 KM javnih prihoda, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH, što je za 29.815.498 KM više u odnosu na januar 2018. godine ili više za 7,75 %.

U januaru 2019. godine u odnosu na januar 2018. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.815.628 KM, ili iskazano u procentu za 8,49 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je: poreza na dobit u iznosu od 20.760.461 KM, što je više za 18,63 % ili  3.259.856 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 19,98 % ili za  2.638.290 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,47 % ili za 621.566 KM; porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 16.701.816 KM, što je više za 0,03 % ili za 5.786 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 90.372 KMšto je za41,29 % ili za 63.555 KM manje; porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 38.045.277 KM, što je povećanje za 15,90 % ili za 5.220.351 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu od  39.020.163 KM, što je povećanje za 0,69 % ili za 267.445 KM.

U januaru 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  276.005.631 KM, što u odnosu na januar 2018. godine predstavlja povećanje za 18.958.509 KM ili iskazano u procentu za 7,38 %.

Naplaćeni doprinosi u januaru 2019.godine iznose: doprinosi za PIO/MIO 156.724.537 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje 106.896.518 KM; doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.384.576 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2019. godine je 523.461 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvarujupo osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu. 

Back To Top