skip to Main Content

Porezna uprava Federacije BiH će u narednom periodu provoditi pojačan inspekcijski nadzor primjene Zakona o fiskalnim sistemima, a posebna pažnja će biti posvećena obveznicima fiskalizacije.

Kod ovih obveznika, analizom podataka sa servera PU, utvrđeno je storniranje i reklamiranje značajanog dijela ostvarenog prometa.

Inspektori će nadzor provoditi svakog dana u toku i izvan radnog vremena, te vikendima, s ciljem smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline pri obavezi evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.

PU je pozvala obveznike koji se nisu fiskalizirali da to što prije učine, a one koji su se jesu, da izdaju fiskalne račune i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja. Na taj način bit će izvršen prijenos podataka o ostvarenom prometu do servera PU, kojoj nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje odredbi zakona.

Posebna pažnja skrenuta je obveznicima fiskalizacije koji storniraju fiskalne računa, da će razloge storniranja prometa morati obrazložiti i dokumentirati. U protivnom, na iznos storniranog računa bit će izvršen obračun poreznih obaveza i preduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava.

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi rizicima pečaćenja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni.

Za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa novčane kazne iznose od 2.500 KM do 20.000 KM za pravne osobe, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovornu osobu u pravnooj osobi, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnike. Također, za ponovo učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine, Zakonom o fiskalnim sistemima je propisana i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Back To Top