skip to Main Content

Porezni obveznici Federacije BiH za devet mjeseci ove godine  uplatili su 3.834.629.567 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 264.488.358 KM ili 7,41% više u odnosu na isti period prošle godine.

U nevedenom periodu u odnosu na prošku godinu ukupna naplata direktnih poreza veća je za 92.875.846 KM, ili 7,64%.U strukturi direktnih poreza naplaćeno je: poreza na dobit u iznosu od 311.391.269 KM, što je više za 11,96% ili 33.270.383 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 11,23% ili za 25.008.299 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,89% ili za 8.262.084 KM; porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 125.430.700 KM, što je manje za 1,75% ili za 2.234.690 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 938.966 KMšto je za18,67% ili za 215.521 KM manje; porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 331.580.922 KM, što je povećanje za 12,07% ili za 35.701.893 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu od 295.757.669 KM, što je manje za 0,01% ili za 14.810 KM.

U ovom periodu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.521.896.141 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavljapovećanje za 171.345.157 KM ili iskazano u procentu za 7,29%.

Naplaćeni doprinosi iznose: doprinosi za PIO/MIO 1.399.652.407 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.005.435.428 KM; doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 116.808.306 KM.
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika, na dan 30.09.2018. godine je 525.320 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koje prihode ostvarujupo osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

 

Back To Top