skip to Main Content

Porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u januaru 2018. godine uplatili 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 15.391.835  KM više u odnosu na januar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 4,17%.

U januaru 2018. godine u odnosu na januar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza manja je za 4.407.935 KM, ili iskazano u procentu za 3,34%U strukturi  direktnih poreza naplaćeno je: poreza na dobit u iznosu od 17.500.605 KM, što je više za 33,93% ili 4.433.813 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 39,65% ili za 3.748.836 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,97 % ili za 684.978 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 16.696.030 KM, što je više za 18,46% ili za 2.601.972 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 153.926 KM, što je više za 7,12% ili za 10.234 KM; porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 32.824.925 KM, što je povećanje za 13,91% ili za 4.008.649 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu od 38.752.718 KM, što je manje za 31% ili za 17.409.713 KM.

U januaru 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 257.047.122 KM, što u odnosu na januar 2017. godine predstavlja povećanje za 19.778.192 KM ili iskazano u procentu za 8,34%.

Naplaćeni doprinosi iznose: doprinosi za PIO/MIO 142.169.576 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 102.841.074 KM, doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.036.472 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2018. godine je 511.318.

 

Back To Top