skip to Main Content

PITANJE: Društvo je u 2020. ostvarilo prihod od usluga 30.000 u BiH i 200.000 u inostranstvu. Ostvarena dobit iznosi 150.000 prije poreza. Na koji način i u kom iznosu društvo može smanjiti poresku osnovicu na ime ino prihoda?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top