skip to Main Content

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Prema preuzetim obavezama iz reformske agende, bilo je potrebno da se odavno, donesu veoma bitne izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a od organizacionih i zakona koji određuju porezni postupak brojne izmjene i dopune postojećeg Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, kao i Opći porezni zakon. Za očekivati je da će se, nakon donošenja navedenih zakona, omogućiti Poreznoj upravi Federacije BiH da de facto i de iure, koristeći svoje nadležnosti i ovlaštenja poreznih inspektora, nadzire zakonitost provođenja prvenstveno poreznih (kao i drugih navedenih) zakona, kako bi se eliminirala pojava koja je u posljednje vrijeme prisutna u praksi – da pojedini porezni inspektori anticipativno (a protivzakonito!) već primjenjuju pojedine odredbe nacrta određenih poreznih zakona prema kojima bi se ugovori o djelu mogli(?) oporezovati kao ugovori o radu, otuđenje udjela od fizičkih lica tretirati kao oporezivi dohodak i tako dalje. Usvajanje navedenih zakona značilo bi veliko proširenje nadležnosti poreznih inspektora, zbog čega će biti potrebna njihova specijalizacija za pojedine oblasti, kao i stalna edukacija, kako bi se pripremili za kvalitetno obavljanje poreznih kontrola…

…Opširnije čitajte u broju 1410-1411-1412

Back To Top