skip to Main Content
Porezi Na Robote Kao Uvod U Redefiniranje Tradicionalnog Koncepta Oporezivanja Rada

Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

Masovna robotizacija i automatizacija poslovanja proizvodi značajne gubitke na prihodima od oporezivanja rada, poreza na dohodak i socijalnih doprinosa, dok, s druge strane, stvara pritisak na budžete zbog rastućih isplatanaknada radnicima koji su ostali bez posla zbog robota ili raznih vidova socijalne pomoći ukoliko nezaposlenost postane trajna. Da bi se uveli porezi na robote, u cilj ublažavanja negativnih fiskalnih posljedica robotizacije i eliminiranja diskriminacije radno-intenzivnih industrija u odnosu na kapital-intenzivne grane, nužno je temeljito redefiniranje koncepta oporezivanja rada u smislu definicije obveznika i sadržine koncepta porezne sposobnosti…

…Opširnije čitajte u broju 1402

Back To Top