skip to Main Content

PITANJE: Ako poslovni subjekt XX doo Sarajevo isplaćuje prihod nerezidentu na ime autorskih naknada na način da se novac isplati posredniku koji je Servisni agent, a ujedno i rezident Federacije, a Servisni agent dalje prosljeđuje novac vlasniku autorske naknade – nerezidentu, da li je XX doo Sarajevo u obavezi obračunati i obustaviti porez po odbitku na autorsku naknadu koju plaća putem posrednika?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top