skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik uvozi određenu robu široke potrošnje iz inostranstva, a u pojedinim isporukama od dobavlјača dobije određenu količinu gratis robe, koju prati profaktura sa iznosom za obračun PDV-a.

Kakav je poreski tretman uvezene gratis robe, sa stanovišta odbitka ulaznog i obračuna izlaznog PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top