skip to Main Content

PITANJE: Da li postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a na novčani iznos ugovorene kazne koji primalac dobara – investitor potražuje od isporučioca dobara – izvođača radova na osnovu ugovora kojim je, između ostalog, predviđeno da primalac dobara – investitor ima pravo na ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja u isporuci dobara od strane isporučioca dobara – izvođača radova?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top