skip to Main Content

PITANJE: Koji je poreski tretman prometa dijela objekta u slučaju kada se na osnovu ugovora zaključenog između dva obveznika PDV-a, lica A i lica B, na koje glasi građevinska dozvola, izgradi građevinski objekat tako što lice B gradi predmetni objekat samostalno, odnosno angažovanjem drugih lica, a zatim lice B vrši isporuku dijela objekta licu A srazmjerno njegovom vlasničkom udjelu na zemljištu na kojem je predmetni objekat izgrađen?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top