skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine je sa naručiocem iz Polјske zaklјučio ugovor o proizvodnji određenih dijelova za automobile. Za tu proizvodnju potreban je specijalni alat. Nabavku alata poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine će izvršiti prema tehničkim specifikacijama koje je dostavio kupac iz Polјske i koji je istim nominovao dobavlјače koji će vršiti isporuke alata poreskom obvezniku. Za tako nabavlјene alate, koji će se koristiti isklјučivo u proizvodnji tih dijelova za automobile, poreski obveznik će kupcu iz Polјske ispostavlјati poreske fakture kako bi kupac iz Polјske izvršio plaćanja, te tako postao vlasnik alata, koji će ostati u posjedu poreskog obveznika na teritoriji Bosne i Hercegovine sve do okončanja ugovorenog posla. Da li će poreski obveznik na tim fakturama obračunati PDV ili se, u tom slučaju, radi o izvozu koji je oslobođen od oporezivanja (oporeziv po stopi od 0%)?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top