skip to Main Content

PITANJE: Koji je poreski tretman manjka dobara koji se utvrdi u toku realizacije zaključenog ugovora na osnovu kojeg obveznik PDV-a – ostavoprimac pruža usluge smrzavanja i čuvanja dobara drugom obvezniku PDV-a – ostavodavcu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top