skip to Main Content

PITANJE: U slučaju kada je poništen postupak nabavke iz razloga što nije zaprimlјena niti jedna ponuda, da li se mora čekati istek roka za žalbu prije pokretanja novog postupka?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top