skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH je za tri privredna društva dala prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo putem dodjele kredita za 2015. i 2016. godinu, u ukupnom iznosu od 1.430.000 konvertibilnih maraka.

Saglasnost je data za kompanije „Limsar“ d.o.o. Sarajevo za iznos od 270.000 KM, „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad od 800.000 KM i „Izgradnja“ d.o.o. Teočak za iznos od 360.000 KM.

Back To Top