skip to Main Content

PITANJE: Ko ima aktivnu i pasivnu (stvarnu) legitimaciju da učestvuje u postupcima uređenja međa s obzirom na novi koncept uređenja međa prema Zakonu o stvarnim pravima, odnosno da li se na teret korisnika državnih šuma može uređivati međa jer isto nije aktivno legitimisano da podnosi vlasničku tužbu ako je međom povrijeđeno državno vlasništvo, odnosno da li se kao pasivna strana mora odrediti država kao vlasnik državnih šuma a da isto zastupa pravobranilaštvo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top