skip to Main Content

PITANJE: Društvo „A“ je vlasnik 60% dioničkog društva „B“. Na skupšitini društva „B“ donesena je odluka o pokriću gubitka smanjenjem vrijednosti dionica. Ukupan gubitak koji se pokriva je npr. 1.000,00 KM, od toga društvo „A“ pokriva 600,00 KM gubitka. Kako se knjiži pokriće gubitka u društvu „A“, a kako u društvu „B“ (šema knjiženja)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top