skip to Main Content
Vlada Kantona Sarajevo02032015

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić održao je sastanak sa predstavnicima Raiffeisen banke dd Bosna i Hercegovina u funkciji pripremnih aktivnosti za izdavanje obveznica Kantona Sarajevo. Ovu banku su na sastanku predstavljali direktor sektora riznice, finansijskih tržišta i investicijskog bankarstva Reuf Sulejmanović, rukovodilac investicijskog bankarstva Sanja Korene te šef istraživanja i savjetovanja Ivona Zametica.

Razmatrana su pitanja koja se odnose na dosadašnju i buduću saradnju Kantona i Banke, sa akcentom na učešće Banke kao eventualnog investitora i partnera u postupku izbora banke depozitara i agenta emisije obveznica.

Tokom sastanka, ministar Halebić je odgovorio na mnoga pitanja predstavnika Banke koja se odnose na deficit, poziciju u raspodjeli prihoda, stepen zaduženosti Kantona, način izvršavanja Budžeta, jer po Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo servisiranje obaveza po zaduženjima ima prioritet.

Predstavnici Banke su prenijeli zainteresiranost njihovog menadžmenta da investiraju u obveznice Kantona, te istakli da će konačnu odluku o tome donijeti Uprava Banke.

Također, definisani su podaci za sagledavanje boniteta Kantona Sarajevo koji je u ovom periodu poboljšan, a za koje je interes pokazala ova banka.

Back To Top