skip to Main Content

PITANJE: Osiguranik je 2015. godine kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje pokrenuo postupak ostvarivanja prava na prijevremenu penziju, koji nikada nije riješen. Posljedni u nizu akata je rješenje Kantonalne administrativne službe Sarajevo, koje je doneseno u ponovljenom postupku kao izvršenje drugostepenog rješenja, kojim je osiguranik odbijen sa zahtjevom za ostvarivanje prava uz obrazloženje da je u vrijeme podnošenja zahtjeva još uvijek bio u osiguranju. Vaš komentar?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top