skip to Main Content
Drljaca Sb1

 

Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera Federacije BiH Vesko Drljača održao je sastanak s predstavnicima Svjetske banke u BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje i GOPE-om povodom najave predstojećeg projekta „Program podrške zapošljavanju u BiH“. Vijeće ministara BiH je na prošloj sjednici  podržalo inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u iznosu od 55 miliona američkih dolara, krene u novi projekat zapošljavanja u BiH. Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti alocirano oko 32 miliona.

drljaca-sb2

Provedba projekta će se odvijati od 2016. do 2020. godine i imat će dva cilja, a to su povećanje zaposlenosti mladih i teško zapošljivih osoba u privatnom sektoru i unapređenje usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje.

U Federaciji BiH inicijalno je planirano zaposliti između 25.000 i 30.000 osoba tokom četiri godine. Projekt će direktno provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, dok će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vršiti nadzor.      Ministar Drljača je istakao kako će 95 posto sredstava biti usmjereno na aktivne mjere zapošljavanja, te da je ovo jedan od najvećih projekata zapošljavanja u BiH,  uzimajući u obzir visinu planiranih sredstava i očekivani broj zaposlenih. Obraćajući se prisutnim ministar Drljača je naglasio kako je važno da svi učesnici projekta daju svoj maksimalan doprinos u cilju njegove uspješne realizacije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Back To Top