skip to Main Content

Povodom početka obuke u okviru Programa zapošljavanja mladih koji se provodi u više lokalnih zajednica – općina,  kao i na području Kantona Sarajevo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu proglašena je i formirana prva uspješna grupa polaznika. Prisutni su bili ministar finansija KS Jasmin Halebić, dekanesa Ekonomskog fakulteta Jasmina Selimović, prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu Elvir Čizmić i direktor Ekonomskog instituta  Muamer Halilbašić.

Program podrazumijeva obuku mladih ljudi poduzetničkim vještinama u cilju otvaranja novih preduzeća. Učešće u ovom programu, koji se u Kantonu Sarajevo realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, putem Ekonomskog fakulteta, mogu ostvariti zainteresovani studenti svih fakulteta te mlade osobe prijavljene na evidenciji za nezaposlene.

Ministarstvo finansija koordinira aktivnosti u ime Vlade Kantona Sarajevo koja je partner u projektu zajedno sa Vladom Švicarske.

„Znajući od kolike je važnosti pružiti podršku mladim osobama, Kanton Sarajevo se pridružuje Ekonomskom fakultetu, Univerzitetu u Sarajevu i drugim partnerima u ovom projektu. Želimo da prelaz iz studentskih klupa na tržište rada ne bude na biroe zapošljavanje nego u nova preduzeća. Zato je potrebno da studenti već sada stiču praktična iskustva kako postati uspješan preduzetnik“, kazao je ministar Halebić tom prilikom.

Po riječima dekanese Selimović, cilj projekta je razvoj preduzetništva kod studenata te da se njihove inovativne ideje mogu razvijati i unutar Univerziteta.

“Želimo da napravimo sponu između poslovne i akademske zajednice, da naše nastavne planove i programe uskladimo sa zahtjevima poslovnog svijeta,“ poručila je dekanesa.

Za podršku ovom projektu, Vlada KS je u Budžetu za 2018. godinu izdvojila 50.000 KM, dok je Vlada Švicarske obezbijedila više od 100.000 KM.

Back To Top