skip to Main Content

Zakon o stečaju, o čijem će se Nacrtu Vlada Federacije BiH izjasniti na sjednici koja je danas počela u Sarajevu, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj. Stečajni postupak je posebna vrsta građanskog sudskog postupka koji sud provodi radi utvrđivanja da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad određenim subjektima i prikupljanja i unovčavanja cjelokupne imovine stečajnog dužnika s ciljem obezbjeđenja grupnog i srazmjernog namirenja svih povjerilaca.

Vlada će razmatrati i Prednacrt zakona o likvidacijskom postupku, kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH nad pravnom osobom i služi potpunom namirenju svih povjeritelja unovčenjem njegove imovine. Nakon provedene likvidacije i namirenja povjeritelja, preostala imovina pravne osobe dijeli se članovima srazmjerno njihovom sudjelovanju u vlasništvu.

Na dnevnom redu je i Prednacrt zakona o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji regulira način proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog reprodukcionog materijala s ciljem omogućavanja održivog i optimalnog gospodarenja šumskim ekosistemima i njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetičkih izvora i okoline.

Ne prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u dnevni red je uvršten Prijedlog Odluku o izdvajanju 145.000 KM za sufinansiranje Projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja, za treći i četvrti kvartal 2018. godine.

Vlada će se izjasniti i o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za period 2018. – 2020. godina.

Predložene su i dvije odluke o raspodjeli dijela prihoda uplaćenih u Budžet FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Iznos od 1.603.738,57 KM predložen je za finansiranje programa i projekata iz oblasti socijalne politike, a 481.121,57 KM za zdravstvene programe i projekte.

Dnevnim redom je predviđeno razmatranje konsolidiranog izvješća za period januar – juni 2018. godine u kojem je navedeno da su svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 395 miliona KM.

 

Back To Top