skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, razmatrati Prednacrt zakona o posredovanju u prometu nekretnina, nakon što je kroz Reformsku agendu za period 2015. – 2018. godina kao strateški prioritet identifikovala intenziviranje privrednog razvoja i jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji.

Federalna vlada će razmatrati Prijedlog odluke o davanju garancije u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEXIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW TE Tuzla u iznosu do 613.990.000 eura.

Na dnevnom redu je i Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o činovima službenika sudske policije Federacije BiH. Osnovni razlog za ovo je potreba za izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u FBiH zbog formiranja nove osnovne organizacione jedinice (Kabinet glavnog zapovjednika), te novih stanica Sudske policije Srebrenik, Bihać i Čitluk, sa sjedištima u općinskim sudovima.

Vlada Federacije BiH će se upoznati i sa informacijom o izvršenim korekcijama teksta dokumenta “Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine”.

Na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i sporta, članovi Vlade će izjasniti o prijedlozima 25 odluka o novčanim nagradama sportistima, trenerima, klubovima i sportskim organizacijama, u ukupnom iznosu od 269.750 KM.

Danas će se Vlada izjasniti i o donošenju Odluke o uspostavi, upravljanju, održavanju i korištenju informacionog sistema u šumarstvu (ISŠ) Federacije BiH, kojim upravlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Riječ je o sistemu koji osigurava neophodne informacije o stanju i promjenama šumskog fonda za potrebe planiranja, praćenja stanja, kontrole i izvještavanja, kao i tačnost, kvalitet, zaštitu podataka i njihovu dostupnost pod jednakim uslovima ovlaštenim korisnicima, primjenu jedinstvenih standarda i razmjenu podataka i dokumenata.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, u dnevni red su uvrštene informacije o izvršenju Budžeta FBiH i o javnim prihodima za prvih šest mjeseci 2018. godine.

 

Back To Top