skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će na današnjoj 139. redovnoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmatrati Prednacrt zakona o Ustavnom sudu FBiH, s ciljem provođenja presude ovog suda od 26.4.2017. godine, kojom je Parlamentu FBiH naloženo donošenje Zakona o Ustavnom sudu FBiH. Zakon razrađuje pitanja samostalnosti i upravno-materijalne neovisnosti Ustavnog suda FBiH, uključujući plaće i druga primanja njegovih sudaca.

Na dnevnom redu je i Prednacrt zakona o suzbijanju organiziranih oblika krivičnih djela, organiziranog kriminala, terorizma i međukantonalnog kriminala, koji propisuje osnivanje, organizaciju, nadležnost i postupanje posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Federalnog tužilaštva.

Pred članovima Federalne vlade je i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o stečajnom postupku, čiji je cilj omogućavanje provođenja presude Ustavnog suda Federacije BiH od 23.3.2016. godine, kojom je utvrđeno da članovi 33. i 40. Zakona o stečajnom postupku nisu u suglasnosti sa Ustavom FBiH.

S ciljem usklađivanja sa zakonom na nivou Bosne i Hercegovine, Federalna vlada danas će se izjasniti o Prednacrtu zakona o slobodnim zonama u FBiH. Prema definiciji, slobodna zona obuhvaća dio carinske teritorije u FBiH koji je posebno ograđen i označen, a u kojem se obavljaju posebne i zakonima utvrđene djelatnosti.

Vlada će se danas izjasniti i o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2018. godinu, kojim će neutrošena sredstva iz 2017. godine od 107 miliona KM namijenjena za izgradnju autocesta i brzih cesta na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija biti planirana za 2018. godinu na isti način i sa istom namjenom.

Federalno ministarstvo finansija će Vladu informirati o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2017. godinu, u kojem je navedeno da su ukupni prošlogodišnji prihodi iznosili 8,222 miliona KM, što je za 641,1 miliona KM ili za 8,5 posto više u odnosu na 2016. godinu.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u dnevni red je uvršten prijedlog za donošenje 58.200.000 KM vrijednog Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava poticaja za poljoprivredu utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH, kao i 2,4 miliona KM poticaja za veterinarstvo.

Vlada FBiH će razmatrati nekoliko predloženih odluka o prihvatanju zaduženja Federacije BiH kod međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekata na Koridoru Vc.

 

Back To Top