skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će na današnjoj 135. sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmotriti Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ove izmjene uslijedile su nakon što je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o ustavnom pitanju koje je predočio Kantonalni sud Tuzla u vezi sa utvrđivanjem ustavnosti utvrdio da dio člana 87 Zakona nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Na dnevnom redu Federalna vlada ima svoj Program rada za 2018. godinu koji je  urađen na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015. – 2018. godine, Reformske agende za BiH za period 2015. – 2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018. – 2020. godine i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.

Programom su, na više od 300 strana, definisani strateški ciljevi i aktivnosti koje će u 2018. godini ostvarivati federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava potrebni za realizaciju aktivnosti. Posebno je izdvojen plan normativnih aktivnosti u kojem je dat pregled svih planiranih zakonskih i podzakonskih akata, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima.

Na dnevnom redu je i Program ekonomskih reformi Federacije BiH 2018. – 2020. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine. Na osnovu identifikovanih ključnih prepreka za rast i konkurentnost, utvrđeni su prioriteti strukturalnih reformi Federacije BiH za period 2018.- 2020. godine po oblastima, kao što su poboljšanje kvaliteta javnih finansija, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog i ciljno orijentisanog sistema javnih finansija, preraspodjela poreskog opterećenja i finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova.

Federalna vlada će razmotriti Sporazum o ustupanju ovlasti u privrednom društvu HUTP „Salus Hotel Stella“ d.o.o. Neum Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Vlada Federacije BiH upoznat će se sa Izvještajem o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije za IV kvartal 2017. godine, sa informacijom o trenutnim aktivnostima i radu radnih grupa za evropske integracije u okviru sistema koordinacije.

Bit će razmatrana i informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi donošenja propisa na državnom nivou za rješavanje statusa pravnih osoba koje je osnovala Republika Bosna i Hercegovina, a čiji je pravni sljednik Bosna i Hercegovina.

 

 

Back To Top