skip to Main Content

Kada je u pitanju prosječna plata u regionu BiH se sa 837 KM nalazi pri samom dnu uz Makedoniju i Srbiju. Najbolje su plaćeni Slovenci, čija je prosječna plata od 1.020 evra (1989 KM) više od dva puta veća nego kod nas. 

Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, kazao je da je evidentno da će prosječna plata u BiH padati, a da za to postoji nekoliko razloga.

“Poslije rata umjesto da su osposobljene tvornice i preduzeća iz realnog sektora, da nam to bude garant za sigurne plate, mi smo počeli uzimati kredite MMF-a i Svjetske banke i na osnovu tih kredita dostigli ovaj nivo plata. Sad pošto realni sektor to ne može da podrži, te iznose plata, logično je da će padati”, istakao je Bajramović.

On je dodao i da je prema viđenju radnika bitnije da su plate sigurne i redovne, kako bi znali da se mogu osloniti na njih u pogledu podizanja kredita.

“Prosječna plata kod nas ili stagnira ili pada. U posljednjih pet-šest godina povećanje prosječne plate nije bilo veće od pet KM”, precizirao je Bajramović.

Saša Aćić, direktor Unija udruženja poslodavaca RS, kazao je da on može komentarisati samo plate za RS, a da se ovdje posljednjih godina bilježe trendovi blagog rasta.

“Moramo stvoriti pretpostavke za rast plata. Jedna od glavnih pretpostavki je rasterećenje privrede, a to prvenstveno znači smanjenje oporezivanja rada, ali i značajno smanjenje parafiskalnih nameta. Pored navedenog, nužno je raditi na povećanju nivoa poreske discipline i  integritetu kontrolnih organa”, rekao je Aćić.

Prema podacima za prošlu godinu, poslije Slovenije najveću prosječnu platu primaju građani Hrvatske, gdje ona iznosi  749 evra, dok je u Crnoj Gori 503 evra.

U Srbiji je prosječna plata  369, a u Makedoniji 363 evra. Iako je prosječna plata u Sloveniji od 1.020 evra, prema podacima za oktobar, prošle godine bila najveća u regionu, ona je za 15,2 evra manja u odnosu na godinu ranije kada je iznosila 1.035 evra.

I u Hrvatskoj je prosječna plata manja za 12,3 evra u odnosu na kraj 2015. godine, kada je iznosila 762 evra.

Pored toga što je najmanja u regionu, prosječna plata u Makedoniji je za 9,20 evra manja nego ona s kraja 2015 godine. Smanjena je i prosječna plata u BiH i to za 2,5 evra.

Međutim, prosječna plata u Crnoj Gori bilježi konstantan rast i tokom prošle godine je povećana za 13 evra. Početkom prošle godine iznosila je 490 evra, dok je posljednja isplaćena iznosila 503 evra.

U Srbiji je na početku prošle godine plata iznosila 327 evra, dok je u novembru prošle godine iznosila 369 evra.

(Capital.ba)

Back To Top