skip to Main Content

 

Na inicijativu Cana Temizela, predsjednika Udruženja uzgajivača kinoe Turske, a uz prisustvo ekonomskog atašea Republike Turske u BiH Sedata Yildiza, u organizaciji potpredsjednika Privredne Komore FBiH Mirsada Jašarspahića,  upriličen je sastanak sa predstavnicima naučne institucije i privatne inicijative iz BiH sa konačnim ciljem uzgoja kinoe u BiH.

Prof. Mirha Đikić sa Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu i Mr Dalila Marušić iz poljoprivrednog udruženja KAP su već u fazi eksperimentalnog uzgoja pomenute biljke.

Radi se o biljci iz porodice pseudožitarica koja se najviše uzgaja u Južnoj Americi, ali su je prije 10 godina počeli uzgajati u Turskoj i danas se ona uzgaja na 8.000 lokacija. Kinoa se također sa uspjehom počela uzgajati i u Danskoj. Na tržište se najviše distribuira putem poznatog lanca markets “dm” a budući da je prepuna zdravih minerala i vitamina smjestena je u sam vrh zdrave ishrane jer njena nutritivna vrijednost može da postidi sve ostale žitarice.

Razgovaralo se o prednostima, potencijalima, te o modalitetima uzgoja i šire distribucije ukoliko se projekat uspješno implementira u BiH.

Ukoliko sve predviđene faze budu tekle prema utvrđenim terminima sa Federalnim Ministarstvom poljoprivrede i Federalnim zavodom za agrologiju, do oktobra bi se trebala završiti registracija i akreditacija sjemena te intenzivirao,  uz pomoć partnera iz Turske, uzgoj kinoe.

Back To Top