skip to Main Content


U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora Privredna štampa organizuje peti ciklus ZIPSpro seminara, koji će biti održani u Zenici, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

Teme seminara su:

  • Pripremne radnje za izradu financijskih izvještaja i obračun PDV-a na kraju godine
  • Otpis i/ili ispravka vrijednosti potraživanja –računovodstveni i porezni tretman
  • Popis imovine i obveza
  • Saldiranje poslovnih knjiga obveznika samostalne djelatnosti
  • (Ne)oporezivanje dividendi i udjela kao prihoda po osnovu učešća u raspodjeli privrednih društava
  • MSFI 16 – najmovi i MSFI 15 – prihodi od ugovora s kupcima
  • Aktuelne izmjene i dopune Zakona o radu u Federaciji BiH

O ovim temama govorit će, Fuad Balta, dipl.ecc, dr.sc. Jozo Piljić i Mensur Hadžimusić, advokat.

Seminari će biti održani 18. decembra u Zenici u hotelu „Zenica“, 19. decembra u Sarajevu u hotelu „Holiday“, 20. decembra u Tuzli u hotelu “Tuzla“ i 21. decembra u Mostaru u hotelu „Mostar“.

Seminar se priznaje sa sedam (7) bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji, koji se učesnicima seminara upisuju u evidencijske knjižice.

Osim računovođama i revizorima ZIPSpro edukacija korisna je investitorima, menadžerima, donositeljima poslovnih odluka i svima koji žele uspješno komunicirati u poslovnoj zajednici.

Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks: 033/542-700, e-mail: seminari@privrednastampa.biz i amra@privrednastampa.bizBack To Top