skip to Main Content

PITANJE: Firma „A“ je zaključila ugovor sa firmom „B“ o usluzi  „osiguranja finansiranja projekta kod domaće banke“.  Za navedenu uslugu je određena naknada 0,75% od ukupne vrijednosti transakcije  (1.000.000 KM). Nakon završetka procesa odobrenja transakcije domaće banke, firma „B“ firmi „A“ će ispostaviti fakturu na 7.500 KM.

Da li na taj iznos treba iskazati PDV? Da li se može ovaj promet osloboditi PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top