skip to Main Content

PITANJE: Izvezli smo robu u Libiju i za taj posao smo, pored ostalih,  angažovali firmu iz Sarajeva koja je obavila uslugu kontrole pošiljke, a izdali su nam i certifikat o količini robe (na traženje kupca, a zbog akreditiva). Dobili smo fakturu za uslugu, na kojoj je iskazan PDV.  S obzirom na to da se radi o uslugama koje su vezane za izvoz, zar se nisu trebali pozvati na čl. 27. Zakona i fakturisati bez PDV-a (ili mi pogrešno tumačimo Zakon, odnosno ovaj član istog)?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top