skip to Main Content

PITANJE: Regionalna advokatska komora, na osnovu odluke upravnog odbora,  izvršila je subvenciju  u iznosu od po 500 KM  članovima advokatske komore, iz sredstava fonda solidarnosti. Subvencija je uplaćena na transakcijski račun isključivo članovima komore koji su redovno vršili mjesečne  uplate novčanih sredstava u fond solidarnosti u iznosu koji je utvrđen statutom advokatske komore. Kakav tretman ima subvencija novčanih sredstava sa aspekta PDV-a, isplaćenih  iz sredstava fonda solidarnosti čiji su osnivači i uplatioci advokati?

 

ODGOVOR: 

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top