skip to Main Content

PITANJE: Da li je obveznik PDV-a, investitor, dužan da obračuna i plati PDV u slučaju kada kupi vlasničke udjele na građevinskom zemljištu od fizičkih lica – vlasnika idealnih dijelova 1/2 pri čemu će naknadu za promet vlasničkog udjela jednog fizičkog lica isplatiti dijelom u novcu, a dijelom tako što će fizičkom licu izvršiti prvi prenos prava raspolaganja na ekonomski djeljivoj cjelini u okviru novoizgrađenog objekta, koji je u svojstvu investitora izgradio na kupljenom zemljištu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top