skip to Main Content

PITANJE: Da li se na ugovorene penale za kašnjenje u isporuci obračunava PDV, ako ne, koji član Zakona o PDV-u govori o izuzeću istog, jer je isto potrebno navesti na fakturi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top