skip to Main Content

PITANJE: Kada nastaje obaveza obračuna i plaćanja PDV-a na promet usluge koji advokat pruža vlastodavcu na osnovu zaključenog ugovora čiji je promet pružanje pravne pomoći i zastupanje radi isplate razlike u cijeni prinudno otkupljenih akcija vlastodavca (koja se sastoji od više pravnih i fizičkih radnji), pri čemu je ugovoreno da će advokat imati pravo na naknadu za svoju uslugu isključivo ako njegov klijent dobije dodatna novčana sredstva na ime otkupa tih akcija?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top