skip to Main Content

PITANJE: Obveznik PDV-a je investitor gradnje građevinskog objekta za potrebe obavljanja svoje poslovne djelatnosti i isti je koristio više od deset godina. Po osnovu gradnje navedenog građevinskog objekta obveznik PDV-a je iskoristio pravo odbitka ulaznog PDV obračunatog od strane prethodnog učesnika u prometu obveznika PDV-a. Da li obveznik PDV-a ima obavezu da izvrši ispravku odbitka ulaznog poreza kada prodaje ovu nepokretnost nakon isteka roka korišćenja od deset godina?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top