skip to Main Content

 

U zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu juče je parafiran usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pregovori između Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i predstavnika kantonalnih vlada, uz učešće rukovodstava kantonalnih šumskih privrednih društava, počeli su 21. juna 2016. i vođeni su u koordinaciji Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Usaglašeni parafirani tekst ovog kolektivnog ugovora bit će upućen vladama kantona na razmatranje i usvajanje.

Današnje uspješno okončanje pregovora o usaglašavanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja još jedan bitan napredak u aktivnostima usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu, kao i dodatno jačanje partnerstva i socijalnog dijaloga u sektoru šumarstva, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Back To Top