skip to Main Content

 

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu je parafiran granski Kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog saobraćaja u Federaciji BiH. Potpise na ovaj dokument su stavili predsjednik reprezentativnog Sindikata poštanskog saobraćaja Muhamed Bajramović i, uime Vlade Federacije BiH, predsjednik Pregovaračkog tima Suvad Osmanagić.

Na ovaj način je označeno okončanje pregovora koji su trajali 75 dana, a rezultirali su zadovoljstvom obje strane zbog postignutih rješenja.

Danas parafirani ugovor bit će upućen Vladi Federacije BiH na davanje konačne saglasnosti.

Inače, ovo je šesti granski kolektivni ugovor postignut nakon potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora za Federaciju BiH.

 

Back To Top